Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Långsiktighet är viktigast för oss!

Hållbarhet är i stort fokus inom ESS Group och har blivit mer och mer påtagligt i vår vardag, runt om i världen och framför allt i Norden. Förändringar inom miljö, natur och klimat är viktiga och vi skall jobba hårt för att minska vårt klimatavtryck. Det vi brinner extra för inom ämnet hållbarhet är CSR-arbetet där vi ser att vi kan göra skillnad på riktigt och där vi har höga ambitioner om att förändra liv. Vår drivkraft är att inkludera och finna synergier i samhället för att bidra till att förbättra det totala måendet i världen.

Vi säkerställer arbetet med att skapa hopp och möjlighet genom att erbjuda alla medarbetare utvecklingsmöjligheter. På ESS Group tror vi att integration är den viktigaste frågan framåt för samhället i stort och för vår självförsörjning i byggandet av vår organisation.

Vi främjar en hållbar utveckling för och tillsammans med nuvarande gäster, medarbetare och omvärlden men även så att kommande generationer ska få uppleva en god, hälsosam och hållbar miljö. Vi strävar efter att erbjuda upplevelser med hög service och kvalité samtidigt som vi minskar vårt klimatavtryck. Den strävan ska genomsyra beslut på alla nivåer i organisationen, involvera alla våra medarbetare och integreras på ett naturligt sätt på alla våra destinationer.

För alla delar inom vårt hållbarhetsarbete är vår målsättning att vi är långsiktiga i allt vi tar oss för. Vi tar oss inte an kortsiktiga projekt eller satsningar som vid första anblick resulterar i snabba pengar. Vi vill göra saker som vi kan vara stolta över och som håller över lång tid. Vi tror på att genomföra våra åtgärder steg för steg. Vår vision är att bli lite bättre hela tiden.

Vår drift

Vi säljer individuella gästupplevelser i världsklass med hög service och kvalité. Vi utmanar oss i vardagen i att göra det med ett minskat klimatavtryck. Detta gör vi genom t.ex. val av inköp, val av leverantör till exempelvis tvätt och uppvärmning, genom menyval och mycket mer. Vår ambition är att våra certifieringar ska fungera som minimikrav för vår drift i vardagen.

Vår medarbetare

Vi vill att medarbetarna skall trivas hos oss och vilja utvecklas tillsammans med oss. Vi vill kunna ge våra med arbetare balans i livet. Detta gör vi genom att ge dem rätt förutsättningar så som tydliga förväntningar, tydliga arbetsbeskrivningar, tydlighet i var man kan få hjälp samt erbjuda en balanserad schemauppbyggnad. Vi har väl inarbetade utbildningsprogram och en tydlig kultur som tar oss framåt.

Vårt samhälle

Vi tror på hopp och möjligheter. Vi använder vår röst till att påverka opinion och politik och hur vi fysiskt kan ta hand om vårt närområde. Vi skapar världens bästa arbetsplats så att människor mår bra och sprider det vidare till sin omgivning. Våra CSR-satsningar är tydliga genom utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för alla. Under 2022 har vi öppnat vår egen externa skola inom ESS Group med lärlingsutbildningar inom Norden.

Vi tar oss framåt genom olika projekt

Vår målsättning är att vara långsiktiga. Vi tror på att genomföra våra åtgärder steg för steg. Vår vision är att bli lite bättre hela tiden. Följande projekt är planerade att genomföras under år 2022 och 2023:

Drift

– Under 2022 har vi öppnat vår egen externa skola inom ESS Group med lärlingsutbildningar inom Norden.
– Vi lanserar en egen rekryteringsapp som skapar möjlighet till jobb
– Fler lokala initiativ på varje destination

Medarbetare

-Under 2023 startar vi projektet ”Hållbara medarbetare” där vi ser på hur en medarbetare kan jobba kvar i en bransch som är aktiv dygnet runt.

Samhälle

– Under 2022 har vi öppnat vår egen externa skola inom ESS Group med lärlingsutbildningar inom Norden.
– Vi lanserar en egen rekryteringsapp som skapar möjlighet till jobb
– Fler lokala initiativ på varje destination