GDPR

Privacy Policy – GDPR

Vi på Ellery Beach House AB (“Ellery Beach House“) och de andra företagen inom ESS Hotel Group AB (“ESS“, “vi“, “vår” och “oss“) värnar om din integritet och vill därför informera dig om hur dina personuppgifter används av oss och inom företagsgruppen.

I vår Privacy Policy på länkarna nedan hittar du detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter i varje specifik situation.

– Om du besöker vår hemsida
– Om du besöker oss eller har en vistelse på våra destinationer
– Om du interagerar med oss ​​på sociala medier eller på annat sätt kontaktar oss inför en bokning, köp eller vistelse
– Om du prenumererar på våra nyhetsbrev eller sms
– Om du är med i Friends of ESS (ESS Hotel Group AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter)
– Om du beställer från Home of ESS, är medlem i Home of ESS, besöker Home of ESS hemsida eller på annat sätt är i kontakt med Home of ESS
– Om du deltar i tävlingar
– Om du har ett klagomål eller andra krav

I vår Privacy Policy har vi specificerat vilket företag som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i varje situation. Exempelvis är både destinationen och ESS Hotel Group AB, som personuppgiftsansvariga, ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter när du bokar ett besök, bor hos oss eller gör ett köp.

Vi delar dina personuppgifter inom vår företagsgrupp för att ge dig en högkvalitativ service oavsett vilken destination du besöker och som ett sätt att bedriva vår verksamhet på det mest effektiva sättet. Vi begränsar dock all delning av dina personuppgifter till vad som är nödvändigt. Vi beskriver detta på länkarna ovan och här.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill veta mer om dina rättigheter.

I våra Privacy Policies hittar du information om dina rättigheter. Du har till exempel alltid rätt att återkalla ett samtycke och invända mot marknadsföring ifrån oss.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, kan du kontakta det företag du har interagerat med tidigare eller ESS Hotel Group AB.

Det snabbaste sättet att komma i kontakt med oss ​​är att använda vår e-postadress speciellt avsedd för detta ändamål privacy@essgroup.se, eller att ringa oss på +46 775-553 553.